Читај на екс

Герила-акција за читање насекаде за новоотворената книжарница „Полица“.

МАКСимално среќни празници

Прва рекламна кампања за брендот Макс на пазарот, со тизер-кампања на билборди, радио реклама и дигитален маркетинг.

МАКСимално за вас

Прва рекламна кампања за брендот Макс на пазарот, со тизер-кампања на билборди, радио реклама и дигитален маркетинг.

Тука е крајот

Нема повеќе страници