Идеја

Да се искористи периодот пред референдумот за името за тизер-кампања со двосмислено прашање: „Сакате максимално полесен живот?“

Решение

По двенеделно прикажување на тизер-кампањата на 10 локации низ Скопје, на билбордите се појави првата кампања на 20-години постоечкиот бренд за бела техника Max, со носечки слоган: „Максимално за вас. Од Макс“. Целта беше да се осмисли комуникација која лесно ќе се лепи и поврзува за брендот, па тоа досетливо го направивме искористувајќи го името на брендот Макс и поврзувајќи го со нешто што сите ние го бараме од производите што ги купуваме - „максимално“, без разлика дали тоа е максимален квалитет, максимално добра цена, максимална грижа за корисници...

Инфо

Клиент: „Агротехна“
Реализација: септември, 2018 г.
Медиуми: билборди, радио, ПР и дигитални
ФЕЈСБУК-СТРАНИЦА:
РАДИОРЕКЛАМА: На буквата, на буквата… М!