Камп Скаут: сезона 2

Промовирање на втората сезона на „Камп скаут“ во Струга со сите свои посебности и новости.

We LAKE you!

Дигитална кампања за промоција на онлајн туристичкиот водич Lakes.mk.

Слушна и ти?

Дигитална кампања за најголемата годишна акција на душеците на „Алмеро“.

Има одмор и одмор

Креативна кампања за промоција на душеците „Алмеро“ во сезоната на одмор.

Тука е крајот

Нема повеќе страници