БРИФ

Осмислување креативна кампања со која ќе се покаже општествената одговорност на компанијата „Винербергер“ - Македонија за зачувување на биоразновидноста и во рамки на групацијата „Винербергер“ и во рамки на нашето општество.

РЕШЕНИЕ

Приказната за грижата за биоразновидноста од страна на компанијата „Винербергер“ - Македонија ја изградивме врз реалната грижа на вработените во фабриката во Виница за ластовичките. Имено, ластовичките секоја година доаѓаат да свијат гнезго под стреите на фабриката, тука ги поминуваат летните месеци и оттука заминуваат на југ, за напролет пак да се вратат на местото што гостопримливо ги прима. Овој природен феномен го поврзавме со фокусираноста на „Винербергер“ како компанија за производство на природни производи за изградба на домови - исто онака како што градат ластовичките.

ИНФО

Клиент: „Винербергер“
Период на реализација: септември 2021 г.

Приказната за биоразновидноста

Приказната за ластовичките и зачувувањето на биоразновидноста на wienerberger.mk.

Приказната на други медиуми:
– Машки магазин: Винербергер ги повикува компаниите на зачувување на биоразновидноста
– Офф.нет.мк: Лет над ластовичкиното гнездо