Бриф

Да се осмисли креативна кампања за социјални мрежи, GDN и онлајн-рекламирање со цел промовирање на акција на душеците Алмеро.

Решение

Со главниот слоган „Слушна и ти?“ се привлекува вниманието на потрошувачите, за со продолжението „Најјака акција на душеци, кое и ритмично го дополнува, да се одговори на прашањето со известување за најдобрата годишна акција на душеците Алмеро. Со корпоративните бои на брендот, привлечните фотографии од душеците и перниците, како и фотографии од лица со кои може да се поистоветат разни сегменти од широката целна публика, дизајниравме впечатливи решенија.

Инфо

Клиент: „Алмеро“
Период: август 2020 г.