Барање

Да отвориме Фејсбук-страница за најстарата приватна кардиолошка ординација на д-р Наумовски, „Атик кор“ и да ги поставиме визуелните основи за претставување на ординацијата на Фејсбук.

Инфо

Клиент: Ординација „Атик кор“
Период: декември 2021 - јануари 2021 г.

Фејсбук-страницата на „Атик кор“