Бриф

Креативна радио реклама за промоција на домашните квалитетни душеци Алмеро.

Решение

Креиравме радио сцена која им е позната на многу партнери што делат ист кревет и што спијат на неквалитетен душек - разбудувањето со болка во вратот, рамената, грбот.

Инфо

Клиент: „Алмеро“
Период: јули, 2020 г.

РАДИО РЕКЛАМА: Леле колку лошо сум спиел!