Бриф

Почнува втора сезона на најубавиот камп во Струга, „Камп Скаут“. Сакаме да го задржиме имиџот што го изградивме во првата.

Решение

Појдовна точка: наградата од Букинг за високата оценка 9,3 од првата сезона. Втората сезона ја почнуваме од високо и сакаме да се надминеме. Градиме шарено-езерски визуелен идентитет на објавите, со филмската клапа која го означува почетокот на новата сезона.

Инфо

Клиент: „Камп Скаут“
Период: април-мај-јуни 2021 г.

Повеќе за Камп Скаут