Бриф

Корпоративна веб-страница на Македонската асоцијација на издавачи (МАИ)

Решение

Визуелно: елегантна и модерна. Функционално: практична и прегледна. Содржински: сè што е потребно да има една корпоративна страница на здружение од овој тип - ниту повеќе, ниту помалку.

Инфо

Клиент: МАИ
Период: февруари, 2021 г.
Веб-страница: www.mai.org.mk

Погледнете ја страницата на: www.mai.org.mk