Бриф

Модерна и практична веб-страница на честитките Ај честито

Решение

Модерна веб-страница на Ај честито! на која е претставена целата приказна за честитките на македонски јазик и нашата визија како агенција при нивното креирање и пласирање на пазарот. Прегледно и практично пребарување и филтрирање на честитките според вид, намена, град во кој се достапни итн.

Инфо

Клиент: Ај честито!
Период: август, 2021 г.
Веб-страница: www.ajchestito.mk

Погледнете ја страницата на: www.ajchestito.mk