Барање

Создавање блог на теми кои ги интересираат сопствениците на угостителски објекти, кои се таргет-група на фирмата „Б & Г софт“, која нуди софтвер за угостителскиот сектор.

Инфо

Клиент: „Б & Г soft“
Период: февруари 2022 г.

Погледнете ги текстовите на: www.bgsoft.mk