Барање

Модерно и минималистичко решение на лого за адвокатското друштво „Ристовска-Вујиќ“.

Реализација: Септември 2022 г.

Повеќе