За промоциите

Промотивни активности со цел запознавање на потрошувачите со Вердино, вегетаријански производи со вкус на месо.

Инфо

Клиент: „Унилукс“
Реализација: јули 2022 г.

Повеќе