Настани

Промоции во маркети за брендот чоколадни колачиња Oreo.

Промо тим

Нашиот промо тим, покрај продажните полици на Oreo подаруваа влезници за кино-проекциите на новиот „Бетмен“ на купувачите на овој вкусен бренд, кој беше спонзор на филмот на светско ниво.

Инфо

Клиент: „Нелт СТ“
Реализација: февруари 2021 г.

Повеќе за Oreo