Цели

Поттикнување на продажбата на изданијата на „Полица“ и на книжарницата „Полица“.

Решенија

Привлечни дизајни со десетливи слогани за продажни акции по одредени поводи за „Полица“ преку социјалните мрежи.

Инфо

Клиент: Полица
Реализација: 2018, 2019 и 2020

Повеќе