Бриф

Промовирање на изданијата на „Полица“.

Решенија

Промотивни дизајни за книгите на „Полица“ со цел да се привлече вниманието на читателите кон квалитетните наслови на дигиталните медими.

Инфо

Клиент: Полица
Реализација: 2019 г.

ФБ-профилот на Полица