Бриф

Респонсивна веб-страница со преглед на сите производи од портфолиото на „Платин“

Решение

Направивме модерна и функционална веб-страница на која лесно можат да се најдат и разгледаат повеќе од 700 производи од портфолиото на „Платин“.

Инфо

Клиент: „Платин“
Период: октомври, 2020 г.
Веб-страница: www.platin.com.mk

Погледнете ја страницата на: www.platin.com.mk