Бриф

Радио реклама за промоција на овошните јогурти Campina Fruttis веднаш по точно време.

Решение

Направивме весела и „вкусна“ радио реклама која секогаш кога е точно 8, 9, 10.... па и 17 часот ќе потсети: Време е за овошна пауза! Време е за овошните јогурти Campina Fruttis.

Инфо

Клиент: „Нелт СТ“
Период: април 2021 г.

РАДИО РЕКЛАМА: Време е за овошна пауза!