Настани

Делење промотивни материјали на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Промо тим

Хостесите делеа информативни флаери и промотивни материјали на минувачите и ја потенцираа важноста на одговорноста на сите учесници во сообраќајот, а особено на возачите.

Инфо

Клиент: РСБСП
Реализација: 2019, 2020 г.

Повеќе за РСБСП