Механизам

Делење семплери од новиот Милка крем.

Промо тим

Во сите поголеми маркети во земјава, нашите хостеси делеа мали пакувања од новиот крем Милка, им го објаснуваа составот и ги повикуваа да го пробаат.

Инфо

Клиент: „Нелт СТ“
Реализација: февруари 2023 г.