За промоциите

Продажни промоции за поттикнување на потрошувачите да ги пробаат и купат производите од деликатесната програма на „Неопланта“

Инфо

Клиент: „Неопланта“
Реализација: септември-октомври 2023 г.