Барање

Креирање и пишување редовен блог на месечно ниво, на инспиративни теми со идеи за внатрешно и надворешно уредување. Целта е да се понуди дополнителна содржина за таргет-групата и преку неа да се препорачаат и презентираат градежните материјали што ги произведува „Винербергер“.

Инфо

Клиент: „Винербергер“
Период: јануари 2022 - денес

Погледнете ги текстовите на: www.wienerberger.mk