Бриф

Носечки дизајн за Летниот карван на книгата на МАИ во 2021 година, кој посетува повеќе градови низ државата во текот на летото.

Решение

Дизајн со типографски испис на настанот, картата на Македонија и локацијата на градот во кој ќе се одржи настанот. Четири града - четири привлечни бои на дизајнот.

Инфо

Клиент: МАИ
Период: јуни-јули, 2021 г.

Повеќе за МАИ