ОРГАНИЗАЦИЈА

За конференцијата „Youth IN business“, во организација на Европската банка за обнова и развој ни беше доверена продукцијата на промотивните материјали и брендингот на самиот настан, кој се одржа во конференциската сала на хотел „Лимак“, како и фотографирањето.

ИНФО

Клиенти: ЕБОР и IPC
Период на реализација: ноември 2023 г.