Камп Скаут: сезона 2

Промовирање на втората сезона на „Камп скаут“ во Струга со сите свои посебности и новости.

We LAKE you!

Дигитална кампања за промоција на онлајн туристичкиот водич Lakes.mk.

Читај на екс

Герила-акција за читање насекаде за новоотворената книжарница „Полица“.

Тука е крајот

Нема повеќе страници